O1 Verkkopohjaiset pakopelihuoneet

Verkkopakopeli - tyyppisten oppimissisältöjen kokonaisuus

Verkkopohjaiset pakopelihaasteet, jotka muodostavat tämän innovatiivisen oppimissisällön, käsittelevät kahta pääaluetta; kriittistä ja luovaa ajattelua ja yrittäjyyshenkeä. Ne käsittelevät myös kahta muuta pääaluetta; digitaalisia taitoija ja kulttuurisen tietoisuuden lisäämistä. Näiden kahden aihealueen oppiminen on sisällytetty oppimissisältöihin suunnitteluvaiheessa.

Kriittisen ja luovan ajattelun ja yrittäjyystaitojen kehittämisen oppisisältöjä tuotettiin neljälle eri taitotasolle - perusteet, keskitaso, edistynyt ja taitaja. Eri tasot varmistavat sen että resursseista on hyötyä oppijalle riippumatta tämän aiemmasta koulutushistoriasta. 
Taitojen kehittäminen on mahdollista etenemällä tasolta seuraavalle.

Tutustu kehitettyihin pakohuoneisiin Pakopeli - sivulla!