O3 Online Vzdělávací Portál

Online Vzdělávací Portál

Hub Karelia vytvoří on-line vzdělávací portál jako  kontaktní místo, které bude poskytovat okamžitý přístup k celé řadě online vzdělávacích učebních úloh. Navrhovaný portál bude podporovat širokou škálu inovativních kurzů online. Bude zahrnovat mechanismus sledování žáků, který umožní pedagogům monitorovat pokrok studentů prostřednictvím různých poskytovaných zdrojů. Programu dalšího vzdělávání  bude obsahovat všechny standardní  funkce sociálních médií, které jsou nyní podstatnou součástí on-line učení.

Můžete prozkoumat online výukový portál na stránce The Game a procházet vytvořený obsah na stránce Všechny zdroje - stránka