O2 In-service Vzdělávací Program

In-service Vzdělávací program a příručka

Partneři budou vyvíjet program odborné přípravy na míru, který zajistí, že pedagogičtí pracovníci v oblasti odborného vzdělávání budou plně vyškoleni, aby využili potenciál zdrojů online výukových místností NEURO-GUIDE a online platformy tak, aby pomohli členům cílové skupiny rozvíjet vybrané dovednosti, jmenovitě  tvůrčí a kritické myšlení a podnikatelské dovednosti, které jsou vysoce oceňovány na evropském trhu práce.

Výcvik  bude klást významný důraz na práci v nových dynamických on-line učebních prostředích a bude zkoumat různé role profesionálů v oblasti OVP v těchto prostředích. Navrhované nové mediálně bohaté a interaktivní zdroje potenciálně přinesou do procesu učení širokou škálu nových vzdělávacích nástrojů, zejména pro  chytré telefony, další mobilní zařízení a platformy sociálních médií a partneři musí zajistit, aby všichni poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy byli:
- seznámení s výukou s novými zdroji v těchto netradičních učebních prostředích;
- plně pochopili výhody, které může online učení přinést;
- plně si uvědomovali rizika, která se vyskytují v online prostředích;
- schopni chránit se před možnými negativními faktory spojenými s online učením.

Níže si můžete stáhnout In-Service Vzdělávací Program:

CZ Neuro-Guide - O2 - Handbook

Download

View online