ΕΤΑΙΡΟΙ

Γνωρίστε τους εταίρους του Έργου

Reintegra

Η REINTEGRA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1999 στην πόλη Krnov της Τσεχίας. Έχει γίνει ένας περιφερειακός ηγέτης στην αγορά σε όλες τις μορφές κατάρτισης και υποστήριξης για την ένταξη και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Η REINTEGRA συμβάλλει καθοριστικά σε εθνικό επίπεδο στον αγώνα για την αντιμετώπιση και υπέρβαση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των μειονεκτουσών ομάδων σε ολόκληρη την Τσεχική Δημοκρατία. Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους μειονεκτούντες να βρουν και πάλι απασχόληση και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε προγράμματα και υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, να προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα κινητοποιούν τους μαθητές και να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την απασχόληση και την ένταξη των ανέργων και των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η REINTEGRA περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για ενήλικες όλων των ηλικιών, ανάπτυξη και εφαρμογή αρθρωτών προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας για ανέργους, διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων και προγραμμάτων - συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων που βοηθούν τα μέλη των ομάδων στόχου να ξεκινήσουν και να οργανώσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση, παροχή ψυχολογικής συμβουλευτικής, αξιολόγηση σχετικά με τις προτιμήσεις σταδιοδρομίας. Ο οργανισμός REINTEGRA συμμετέχει τακτικά σε εθνικά και διεθνή προγράμματα με επίκεντρο τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη δια βίου μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την καθοδήγηση, την ηλεκτρονική μάθηση, τις ειδικές μεθόδους συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, τα προγράμματα ένταξης κλπ. Η REINTEGRA έχει σημαντική διεθνή εμπειρία και ηγείται του διεθνούς θεματικού δικτύου καθοδήγησης σταδιοδρομίας.

Contact information