ΕΤΑΙΡΟΙ

Γνωρίστε τους εταίρους του Έργου

Future In Perspective

Στην οικονομία της γνώσης, το πιο αξιοσημείωτο στον ρυθμό αλλαγής είναι καθαυτό ο ρυθμός της αλλαγής. Η έννοια της ίδιας εργασίας για ολόκληρη τη ζωή ή των ικανοτήτων για μια ζωή, στην οποία βασίζονταν πολλές σταδιοδρομίες στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, δεν είναι πλέον κατάλληλη. Στον σημερινό κόσμο, οι έννοιες της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την εξέλιξη και η συνεχής ενημέρωση των δεξιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της συμμετοχής στην κοινωνία και στην οικονομία. Καλώς ήλθατε στον κόσμο του Future In Perspective Limited όπου η αλλαγή, η πρόκληση και η ευκαιρία πηγαίνουν χέρι-χέρι.

Contact information

E-mail address
jennifer@fipl.eu