Τελικό Συνέδριο

Τελικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο 2020

Αυτή η διεθνής εκδήλωση θα προγραμματιστεί ταυτόχρονα με την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου τον Σεπτέμβριο του 2020. Όλοι οι εταίροι θα παρουσιάσουν μαρτυρίες από τις χώρες τους και θα παρουσιαστεί η πλήρης σειρά των παραδοτέων που θα έχουν δημιουργθεί. Νέοι που έχουν ολοκληρώσει τις ενότητες των μαθησιακών πηγών των ηλεκτρονικών δωματίων απόδρασης, οι οποίοι θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης θα είναι να ενθαρρύνει άλλους οργανισμούς να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν την πλήρη σειρά των πηγών που θα έχουν δημιουργηθεί. Το Municipio De Lousada θα προσκαλέσει έναν κατάλληλο κεντρικό ομιλητή για την εκδήλωση. Θα παρουσιαστεί επίσης το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης υποστηριζόμενο από μαρτυρίες από όσους έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση.